[Film Index]
Himitsu no Hanazono
(My Secret Cache)

Japan 1996
Dir: Shinobu Yaguchi
[prev] [next]
[text] [german]

83 min., 35mm, 1:1.85, Color, EP

Produktion: Toho Co., Ltd; Pia Corporation Buch: Shinobu Yaguchi, Takuji Suzuki. Kamera: Masahiro Kishimoto. Ton: Noboru Ikeda. Musik: Kuniaki Yagura. Schnitt: Miho Yoneda. Produzenten: Hideyuki Takai, Hiroshi Yanai.

Darsteller: Naomi Nishida (Sakiko), Go Riju (Edogawa), Taketoshi Naito (Morito).

Uraufführung: 15. 2.1997, Cinema Carite, Tokyo.

Weltvertrieb: Toho International Co., Ltd., Hibiya Park Bldg. 8-1, Yuraku-cho, 1-chome, Chiyoda-la, Tokyo, Japan. Tel.: (81-3) 3213 6821, Fax: (81-3) 3213 6825.


Sat 22.02. 11:00 Kino 7 im Zoo Palast

Sat 22.02. 21:15 Delphi

Sun 23.02. 12:30 Arsenal

Mon 24.02. 17:00 Akademie der Künste


top
Feb-97 <intforum@fdk-berlin.de>
© 1997 by International Forum of New Cinema. All rights reserved.