kino arsenal: Magical History Tour
 – Niemandsländer und Halbwelten im Film

19:30 Kino 2


Yoidore tenshi

Yoidore tenshi Drunken Angel
Akira Kurosawa Japan 1948 Mit Toshiro Mifune
DCP OmU 98 min

kino arsenal: Gaumont: Seit es das Kino gibt

20:00 Kino 1


Moments choisis des Histoire(s) du cinéma

Moments choisis des Histoire(s) du cinéma
Jean-Luc Godard F 2004 35 mm OmE 84 min