kino arsenal: Splendid Isolation: Hong Kong Cinema 1949–1997

19:00 Kino 1


Dong fu ren

Dong fu ren The Arch Tang Shu Shuen 1970
Mit Lisa Lu, Roy Chiao
35 mm OmE 94 min
Hong Kong Film Archive, Leisure and Cultural Services Department

kino arsenal: Magical History Tour – 
Aus zwei mach eins

19:30 Kino 2


Sunrise – A Song of Two Humans

Sunrise – A Song of Two Humans F.W. Murnau USA 1927
35 mm engl. ZT 102 min

Am Klavier: Eunice Martins
kino arsenal: Splendid Isolation: Hong Kong Cinema 1949–1997

21:00 Kino 1


Boon bin yen

Boon bin yen Ah Ying Allen Fong
1983 Mit Hui So Ying, Peter Wang
35 mm OmU 110 min