kino arsenal: Ozu in Farbe
 – Das Spätwerk von Yasujiro Ozu

18:00 Kino 1


Kohayagawa-ke no aki

Kohayagawa-ke no aki The End of Summer Japan 1961
Mit Ganjiro Nakamura, Setsuko Hara
35 mm OmE 103 min
Kopie: National Film Archive of Japan

kino arsenal: Ozu in Farbe
 – Das Spätwerk von Yasujiro Ozu

20:30 Kino 1


Higanbana

Higanbana Equinox Flower Japan 1958
Mit Shin Saburi, Kinuyo Tanaka
35 mm OmE 100 min