kino arsenal: Ozu in Farbe
 – Das Spätwerk von Yasujiro Ozu

20:00 Kino 1


Samma no aji

Samma no aji An Autumn Afternoon Japan 1962
Mit Shima Iwashita, Chishu Ryu
35 mm OmE 115 min